ARTETERAPA - Andrea Stünkel

ONLINE SEBAPOZNANIE V ARTETERAPII

TVORENIE PRE PROCES SEBAPOZNANIA A ZMENY

Ponuka individuálnych hodín maľovania, kreslenia, tvorba koláže, za účelom dozvedieť sa skryté, podvedomé obsahy v psychike osobnosti. Práca s vnútornými obrazmi a emóciami, ktoré ich sprevádzajú.
Prekračovanie zón poznaného, dovoleného pre oslobodenie sa z minulosti (trauma, toxické puto, narcistický rodič, partner, porážka, vyhorenie, depresie).

ARTETERAPIA má zmysel, ak sa jej venujete aspoň pol roka. Pokračovanie v procese tvorby je podmienka na dosiahnutie želaných procesov. Cieľom nie je vytvoriť umelecké dielo, ale naučiť sa stíšiť , napojiť na seba, svoj stred a počúvať vnútorný hlas, koncetrovať sa, zachytiť a vyjadriť emóciu, odkryť ďalšiu vrstvu, spoznať vlastnú identitu, orientáciu v živote, pravdu, sebaprijatie, slobodu.

Terapia prebieha v dvoch fázach,
KONZULTÁCIE A SAMOSTATNÁ TVORBA,
tie sú rozdelené do krokov:

 • OBOZNÁMENIE SA S PROBLÉMOM – dohoda medzi klientom a terapeutom, zváženie či pasuje zámer a možnosti klienta a kompetencie terapeuta
 • ZADANIE TÉMY A DOHODNUTIE VHODNEJ VÝTVARNEJ TECHNIKY
 • SAMOSTATNÁ PRÁCA
 • KONZULTÁCIA A NOVÁ VÝZVA – POSUN
 • POKRAČOVANIE SAMOSTATNEJ PRÁCE
 • ZDIEĽANIE ODHALENÝCH EMÓCII A PROCESOV, POMENOVANIE POZNANIA,
  KROKY K ZMENE, TERAPEUTICKÉ NÁSTROJE A POKRAČOVANIE

Cena konzultácii, inšpirácii a rozborov vašej domácej tvorby a procesov,
zvyčajne 1x týždenne:
30 minút 10 Eur

INTENZÍVNE ONLINE KURZY
KRESBA. AKVAREL

PRE ZÁUJEMCOV O ZÍSKANIE ZÁKLADNÝCH POZNATKOV V TVORBE JEDNOTLIVÝMI TECHNIKAMI

Individuálny online kurz prebieha po dohode, úvodným oboznámením, krátkou prednáškou k technike a názornou ukážkou. Následne kurzista pracuje samostetne a na dohodnutom stretnutí konzultuje svoju samostatnú prácu s lektorom.
Na kurze získate cenné rady, dozviete sa postupy, lektor má na vás čas a ihneď odpovedá na otázky. Pripravuje zadanie podľa náročnosti, postupne sa zlepšujete a osvojujete si techniky. Zároveň sa dozvedáte nové informácie o sebe. Lektor vás nikdy nehodnotí. Cieľom je odovzdať vám kultivovaný výtvarný prejav, viesť vás k jedinečnému sebavyjadreniu, komunikácii o procesoch, fungovaní zákonnitostí zobrazovania, videnia, perspektívy, kompozície, miešania farieb a hlavne o zmysle výtvarného prejavu, tvorby.
Kurz je plný príkladom, z dejín umenia, k danej technike.

Kurz je vždy prispôsobený úrovni uchádzača.
Materiál na tvorbu si kupujte až po rozhovore s lektorom, usmerní vás.

Ak máte o kurz záujem, prosím napíšte mail alebo použite formulár.

Cena za individuálnu hodinu,
60 minút stojí 30 Eur.

ARTETERAPA - Andrea Stünkel
ARTETERAPA - Andrea Stünkel


ONLINE PRÍPRAVA NA TALENTOVÉ SKÚŠKY

Aj v roku 2024 ponúkam opäť večerné PRÍPRAVKY NA TALENTOVKY Z VÝTVARNEJ

 • ZÁKLADNÉ POJMY: námet, kompozícia, čiara-plocha, farba, miešanie farieb, svetlo, perspektíva, jednotlivé techniky
 • KRESBA: drapéria, zátišie, portrét
 • MAĽBA: kruh, guľa, kocka, expresia-abstarkcia
 • ZÁKLADY DEJÍN UMENIA: časová os, hlavné prúdy, predstavitelia
 • KONZULTÁCIE, literatúra, filmy
 • VÝBER PRÁC NA TALENTOVKY

10 hodín 200 Eur, lekcie vždy po dohode

ARTETERAPIA LIVE

PREBIEHA NA ŽIVO
JE POTREBNÉ ZDIEĽAŤ EMÓCIU, AKCIU
A OTVÁRAŤ SVOJE VNÚTRO

 • momentálne nie je žiadny termín v ponuke
DÔLEŽITÉ - Andrea Stünkel
Prihlásiť sa na
Upozornite ma na
guest
0 komentáre
Inline Feedbacks
View all comments