ONLINE PÁROVÁ TERAPIA

ONLINE TERAPIA PRE PÁR - Andrea Stünkel

Pre dvojice vo vzťahu, ktoré sa ocitli v kríze, ponúkam sprevádzanie v online párovej terapii. Podmienkou tejto terapie je, aby boli obaja ochotní o kríze hovoriť a riešiť ju. Cieľom vzťahovej terapie je rešpektovanie a prejavenie emócii, aby sme sa dostali k podstate, ktorá pár spojila a pravdivému precíteniu potenciálu do budúcnosti.

Vždy je možné nájsť dôvod, aby pár ostal spolu a pokračoval podľa nových pravidiel. Má to zmysel, ak je podstatou vzťahu láska, bezpodmienečné prijatie a vzájomná túžba spoločne rásť. Láska je dar, magnet, ktorý spojuje a lieči. Ak ju partneri v sebe nájdu, poučia sa, posunú sa a uzavrú minulé, je možné, že budú žiť šťastný a naplnený partnerský život.

Vždy je možné nájsť dôvod, aby sa pár dôstojne rozišiel a nepokračoval spolu. Nemá zmysel snažiť sa prispôsobovať, dohodnúť pravidlá, bezpodmienečné prijatie, intimitu, túžbu, milostný záujem, ak tam už nie je láska. Vtedy je lepšie rozísť sa. Obaja ešte majú novú nádej, že v budúcnosti stretnú niekoho, s kým by sa to mohlo podariť. Ak uzavrú v rešpekte a vďačnosti starý zväzok, môžu sa otvoriť v nádeji a viere novému.

Áno, obe cesty sú. V online párovej terapii zisťujeme, ktorá je pre konkrétny vzťah perspektíva. Obaja vo vzťahu si ujasnia ciele, motiváciu, pre a proti a hlavne potenciál “šťastného života” do budúcnosti.

V partnerskej terapii sa stretávam najčastejšie s dvojicami, kde jeden už zo vzťahu odišiel, alebo ostáva len formálne a ten druhý stále verí, čaká, snaží sa pochopiť a trpí. Online sedenie môže pomôcť, ak chcete dôstojne vzťah uzavrieť a neviete ako. V tomto prípade je dôležité svoje rozhodnutie otvorene povedať a ustáť, vysvetliť, vypovedať potrebné a dohodnúť sa na krokoch, ktoré vás čakajú.

V posledných rokoch prichádzajú zrelšie dvojice, ktoré sa snažia o počatie dieťatka a prežívajú náročné obdobie, ak sa to nedarí prirodzenou cestou a ani asistenciou. Vyplavujú sa na povrch hlboké rodové traumy, prúdia emócie hnevu, krivdy, strachu, bolesti a potlačených právd.
Návrat do vzťahu je ťažký, ak človekom lomcujú takéto city. Terapia v tomto prípade je návratom k dvojici, ich vzťahu a láske, akceptácii situácie a znovunájdenie stredu, opory a novej perspektívy. Dieťa nie je cieľom spolužitia dvoch ľudí. Ich cieľom by malo byť naplnenie v láske, s dieťatkom, alebo bez neho.

Najskôr sa musia postarať o seba, aby nielen stáli, ale aby boli znovu schopní spoločného tanca v láske. Potom sa k nim môže pridať dieťa, jeho duša zachytí radosť, pocíti, že je prijaté v láske a nie ako lepidlo, splnenie očakávaní, v strachu a v zúfalom zovretí.

Nevera a jej formy

V online párovej terapii býva nevera častá téma. Stretávam sa s niekoľkými jej formami.
Vždy však ide o hlbší, oveľa skorší, neriešený začiatok, konflikt, komunikačný blok, strach, bolesť, menejcennosť, neprijatie aspoň u jedného z dvojice, ale najčastejšie u oboch.

Nevera, ktorá bola úletom, zlyhaním a cez bolesť a zranenie sa stratila dôvera a čistota. V terapii začíname rozdelením viny 50:50, ukončením rôl vinníka a obete. Vo vzťahovej konštelácii príjmeme aktérov nevery do systému a klient, ktorý neveru znášal si precíti, čo jeho partner – partnerka, v nevere hľadali. Precítia hlbšie, čo vo vzťahu chýba, ako sa cítia a aká je šanca na zmenu. Aký je potneciál na dodanie toho, čo vzťah potrebuje. Niekedy je to partnerská láska prejavená vo vášni, ktorú nahradila spolupráca, láska rodičovská. Ujasňuje sa stav, prejavujú sa skutočné roly, odhaľuje sa bolesť, strach, osamelosť, bezmocnosť, až vyhorenie vo vzťahu. To všetko má skutočný začiatok inde ako v nevere, ktorú pár rieši. Nevera bola v tomto prípade len katalyzátor, zreálnenie skutočnej krízy vo vzťahu dvoch modelov rodín, z ktorých pochádzajú. Po pomenovaní pravdy, príde čas na liečenie, prejavenie rešpektu, pokory a podpory v tom, čo obaja vo vzťahu potrebujú. Vzťahy sú vždy zrkadlo. Na začiatku cesty sa stretli presne tí, ktorí sa potrebovali a v kríze sa môžu prejaviť, naplniť, oslobodiť, rozvinúť a objať v pravdivej nesebeckej láske. Ona má pre neho, to, čo on potrebuje a on tak isto pre ňu.
Jeho matka je opakom nej a jej otec je opakom jeho. Alebo opačne. Cez ich objatie sa objímajú aj jeho matka a jej otec a jeho otec a jej matka. Podľa kvality objatia rodičov vieme, aký potenciál má ich skúška cez neveru. Ak si to uvedomíme, je to mix rôznych postojov, emočnej výbavy, presvedčení o vzťahoch, sexualite, prejavoch, očakávaní. O to vo vzťahu dvoch ľudí ide. Aby sa v pokore skončila minulosť, aby sa oslobodili a našli svoj spôsob.

Strata dôvery a čistoty, otras základmi vo vzťahu, má na konci terapie vždy potenciál nového začiatku, posilnenie, rast oboch, prebudovanie rodinného systému. Ak sa pár dokáže vrátiť ku studni lásky a znovu sa z nej spoločne napiť, ich strom lásky môže znovu zakvitnúť a priniesť plody. Ak v rešpekte príjmu minulosť, poklonia sa jej a uzavrú ju. Už sa nebudú k nej vracať a ustoja rozdelenie viny, v pomere 50:50. Začnú spolu zdieľať a tvoriť nové v prítomnosti.

Ak je však nevera v živote dvojice opakovaním vzorca správania, dokonca neverou za neveru, vyžaduje si terapia iný postup. Už je to ukazovateľ na hlbšiu minulosť dvoch duší. Nielen zmenu, skúšku rodinných vzorcov.

Sú dvojice, ktoré zo vzťahu na čas odídu a niekedy sa aj reálne rozídu, ale zas sa masochisticky k sebe vrátia, akože začnú znovu a model nevery zopakujú. Niekedy hovoria o deťoch ako dôvode, o tom, že sa to stáva aj v “lepších” rodinách. Niekedy znovu pocítia, že to je pravá láska, lebo vedia, že napriek všetkému k sebe nájdu cestu.

Vo vzťahovej konštelácii sa po prvom rozostavení ukáže ich nezrelosť, závislosť, zámena rôl, dohoda. Spojili sa dvaja, ktorí sa navzájom používajú na prežitie, nie na život. Niekde, v dávnej minulosti vzniklo puto prežitia ( možno aj u predkov v rodoch ) a tak v ňom prežívajú aj oni v prítomnosti. Vnútorne túžia po láske, po slobode a tej sa aj vedia otvoriť, alebo aspoň jeden z nich, ale pri prvej väčšej skúške, zlyhajú a vracajú sa do pôvodnej dohody.

Aj takáto dvojica môže ostať spolu. Po vyplakaní bolesti a bezmocnosti, po spoznaní vlastnej sily, vlastnej sebahodnoty a skutočnej sebalásky. Môžu narásť a odovzdať sa v láske. Najskôr musia skončiť staré. Uvedomiť si, že láska je sloboda, v inom zmysle a obrovská zodpovednosť za celistvosť vlastných sŕdc.

ONLINE PÁROVÁ TERAPIA - Andrea Stünkel

NAJČASTEJŠIE TÉMY ONLINE PÁROVEJ TERAPIE:

 • KOMUNIKÁCIA
 • HRANICE
 • ZASAHOVANIE NIEKOHO DO VZŤAHU DVOJICE, svokra, švagriná, expartner, kolega
 • UVIAZNUTIE JEDNÉHO Z PARTNEROV V PÔVODNEJ RODINE
 • VÝCHOVA
 • PATCHWORKOVÁ RODINA – prvé, druhé, tretie manželstvo, moje deti – tvoje deti – naše deti
 • POČATIE – UMELÉ POČATIE
 • VEĽKÝ VEKOVÝ ROZDIEL alebo ROZDIEL PÔVODU, TRADÍCII, VIERY
 • NEVERA
 • NEZÁUJEM JEDNÉHO Z PARTNEROV
 • ZÁVISLOSŤ, WORKOHOLIZMUS
 • KONTROLA, ŽIARLIVOSŤ
 • FÓBIA JEDNÉHO Z PARTNEROV
 • INTIMITA – SEXUALITA
 • DOMINANCIA – NEROVNÝ VZŤAH
 • POLYAMORIA
 • VYHORENIE JEDNÉHO Z PARTNEROV
 • TRAUMA – STRATA, POTRAT, SMRŤ, NEHODA
 • HĽADANIE MIESTA – NOVÝ DOMOV – SŤAHOVANIE
 • VZŤAH NA DIAĽKU

PRÍKLAD Z PRAXE

Klientka napísala o situácii u nich doma. Boli dvaja. Mali úver. Muž priveľa pracoval a konečne dostavali dom, zariadili ho a ona s láskou pracovala na úprave záhrady. Boli spolu sedem rokov. Obaja už boli predtým vo vážnom vzťahu, ktorý stroskotal tým, že si partner našiel niekoho iného. Keď sa spoznali, boli obaja zranení a poskytli si útočisko, objatie, bezpečie. Sústredili sa na vybudovanie hniezda a boli fantastická “pracovitá” dvojica.

Hovorili, že sú pripravení na dieťa. Pre oboch to malo byť ich prvé dieťa. Dvaja zrelí ľudia sa pokúšali splodiť dieťa, ktoré neprichádzalo. Uvažovali nad umelým oplodnením, hoci fyzicky – zdravotne, boli v poriadku.

Pracovali technikou rozostavení s figúrkami. U seba, doma, v obývačke, pred monitorom, rozostavili šachové figúrky. Ona postavila rovnako veľké, biele figúrky na jednu horizontálnu čiaru, ale veľmi ďaleko od seba. On postavil malého bieleho pešiaka a veľkú čiernu figúrku kráľa, na vertikálnu čiaru blízko za sebou, tak, že menšia bola pred väčšou. Medzi rozostaveniami bol na stole vankúš, takže nevideli, ako to rozostavil ten druhý. Keď si to navzájom ukázali, rozosmiali sa, ale po chvíli stíchli a bolo jasné, že žijú celkom iné postoje a hlavne rozdielne pocity v jednom vzťahu.

Ona vnímala ich vzťah ako sestra a brat – súrodenecký a on ako dcéra a otec – rodičovský. Rozhodne to nebolo partnerstvo a už vôbec sme nemohli hovoriť o rovnocennosti.
Vtedy sa začala párová terapia.

Konštelácie s figúrkami sú názorná diagnostická metóda a tu sa to naplnilo.
Pokračovali sme ďalej v pridaní prvých partnerov do ich konštelácii. Nesmeli nad tým dlho rozmýšľať a riadili sa len pocitmi.
Ona postavila bývalého partnera za seba, bol to biely kôň.
On postavil svoju bývalú partnerku vedľa seba, bola to biela kráľovná.
Pokračovali pridaním rodičov a súrodencov.

Šachové figúrky sa míňali a to najmä tie malé – pešiaci, čo znamená, že zobrazujú deti alebo nedospelých dospelých. Vzdialenosti boli rôzne, dalo sa čítať o putách a konkrétnych vzťahoch, prenosoch.

Na oboch rozostaveniach bolo jasné, že dieťa, ktoré by sa chcelo k nim narodiť a pozerá sa na to z výšky, odstupu, vidí chaos. Žiadne teplo, bezpečie, vybudované a upratané hniezdo, o ktoré sa snažili a ako si mysleli. Boli to osamelí ľudia, jeden pripútaný v pôvodnej rodine a druhý v prvom partnerstve. Obaja plnili sľuby a očakávania iných.

Všetko sa ukázalo veľmi rýchlo a názorne. Konštelácie s figúrkami sú také. Videli a vnímali na nich konkrétne zapletenia, vzťahové uzly, zámeny rôl, prenos, nerovnováhu, prázdno.

Následovalo niekoľko online individuálnych terapií. Obaja dokončovali vzťahy s predchádzajúcimi partnermi, odpúšťali si, končili sľuby. Vracali sa do detstva v regreske a hľadali svoju oporu, odvahu a sebahodnotu v svojom vnútri. V rodoch sa končili očakávania a oslobodili tri nenarodené – neprijaté deti. Obaja sa sami za seba vystreli a narástli, vysporiadali s minulosťou. Prestali sa trápiť pre hypotéku.
Po čase sme sa znovu stretli spolu na párovej terapii. Pochopili. Prijali a odovzdali sa svojej spoločnej ceste. Prestanú sa snažiť, tlačiť na seba, počítať plodné dni a milovať sa na povel. Nebudú ani lekári zasahovať umelým oplodňovaním. Oni potrebujú žiť pohodu a radosť sami pre seba. Zdieľať svoj vzťah a naučiť sa blízkosť, niekedy ako brat a sestra, otec a dcéra a už sa im darí aj ako partner a partnerka. Bude pre nich darom, ak sa pridá dieťa a ak nie, urobia zo svojích životov dar pre seba navzájom. Možno by bola cesta aj adopcia.

Už to boli spontánni, vyrovnaní a odvážni ľudia a vysielali jasný signál pochopenia, radosti zo života a v určitých momentoch aj bezpodmienečnej vzájomnej lásky. Pustili očakávania a dohody. Otvorili sa svojej ceste.

PS. Ak si myslíte, že vaše rozostavenie figúrok by zrkadlilo súlad, rovnocennosť a partnerstvo, skúste si to. Rozostavte si s partnerom šach bez šachovnice, pri figúrkach napíšte malý lístok, kto je kto, aby ste sa v tom nestratili.
A pošlite mi mailom fotku rozostavenia, ak by ste chceli rozbor vašej pravdivej situácie okom profesionála.

Prihlásiť sa na
Upozornite ma na
guest
6 komentáre
najnovšie
najstarší
Inline Feedbacks
View all comments