ONLINE MEDITÁCIA
STROM ŽIVOTA

STROM ŽIVOTA - ONLINE MEDITÁCIA - Regresna Terapia - Andrea Stünkel

Meditácia STROM ŽIVOTA sa stala súčasťou mojej online terapeutickej praxe pre svoj účinok u klientov, ktorí nemali skúsenosť s asociatívnou hlbinnou prácou. Nedarilo sa im okamžite uvoľniť a naladiť na svoj vnútorný zápis v podvedomí. Nevyplavovali sa im spomienky, pocity, obrazy a návrat do minulosti nebol možný. Potrebovali si osvojiť spojenie cez telo, k svojmu prežívaniu. Potrebovali získať postupne v procese otvárania sa sebadôveru a dôveru v môj spôsob práce, precítiť si môj nehodnotiaci, diskrétny prístup. Keď sme sa vzájomne trochu spoznali, po meditáciách sme sa posunuli k hlbinným regresom alebo rodovej konštelácii.

INDIVIDUÁLNA MEDITÁCIA STROM ŽIVOTA PONÚKA

 • STÍŠENIE
 • RELAXÁCIU
 • VEDOMÉ DÝCHANIE
 • UVOĽNENIE NAPÄTIA, STRESU
 • SPOJENIE S POCITMI NA TELE
 • PRELADENIE URČITEJ VIBRÁCIE – EMÓCIE
 • VYBAVOVANIE OBRAZOV
 • PRÁCA S ENERGIAMI
 • POZNANIE
 • SPOJENIE S VYŠŠÍM JA
 • VNÚTORNÝ STRED, ZDRAVÉ SEBAVEDOMIE
 • SEBAPRIJATIE, SEBALÁSKA, SEBAHODNOTA
 • SPOJENIE S RODMI, VŠETKÝMI PREDKAMI
 • NASMEROVANIE ENERGIE DO BUDÚCNOSTI
 • OTVORENIE BRÁN POTOMKOM
 • ROZPRÚDENIE ENERGIE A LÁSKY OD PREDKOV K POTOMKOM
 • ZAMERANIE NA KONKRÉTNU OBLASŤ: ZDRAVIE, VZŤAH, PRÁCU, PENIAZE
STROM ŽIVOTA - ONLINE MEDITÁCIA - Regresna Terapia - Andrea Stünkel

V meditácii STROM ŽIVOTA, je cieľom precítiť bod rovnováhy, bezpodmienečného prijatia, hojnosti a harmonizáciu zdravia. Dosiahnutie je možné cez vnútorné spojenie matky zem a vesmírneho otca. Ich spoločný tanec je pre nás požehnaním, liečením, bezstarostnosťou, odovzdaním sa životu, liečením najhlbších bolestí a strachov. Energia prijatia, svetla, lásky rozprúdi život stromu, od koreňov ku korune.

Techniku si rýchlo osvojíte a viete ju opakovanie použiť v prípade potreby stíšenia, relaxácie.
Čas meditácie je časom spojenia so sebou, svojím vnútorným svetom, hlasom a intuíciou. Cez archetyp stromu ponúka meditácia otvorenie cesty nielen vo vertikálnej rovine ale hlavne v archetypálnom čase, v minulosti cez hĺbku a v budúcnosti vo výške, diaľke. Cez jeden strom sa spájame s rodinou ostatných stromov a prežívame svoju jedinečnosť, svoju identitu a zároveň zmysel na ceste v čase.

Symbolika stromu zahŕňa univerzálne hodnoty a zároveň poukazuje na život ako dar.
Bez ohľadu na región sveta, kultúru, či náboženstvo, objavuje sa strom v rôznych prevedeniach, aby ľuďom pripomínal osvedčené hodnoty, ktoré treba mať pri púti životom na pamäti.

Je to zázrak, že z malého semienaka vyrastie strom. Nie každé semienko sa stane stromom.
Strom zrkadlí a zároveň vplýva na miesto, kde rastie, na stav prírody. Jeho prítomnosťou sa nehostinná krajina mení na živú. Strom je ten, kto zabraňuje erózii, vysušeniu aj záplavám. Les je samostatný živý organizmus s vlastným ochranným systémom. Les je vyššia bytosť, ktorá udržiava rovnováhu, spojenie a komunikáciu jednotlivých častí veľkého živého systému prírody, života.

Jednou z najčastejších interpretácií významu stromu života je prepojenie – zeme s nebom v smere vertikálnej línie od koreňov ku korune, i všetkého navzájom, v podobe spletitého ornamentu vetvenia. Znamená to, že nikdy nie sme sami, aj to, že nás formujú vzťahy so svetom okolo nás. Sme tak, ako aj strom, nástrojom pre komunikáciu, spojenie, milovanie neba a zeme.
Pochopenie kolobehu života a kontinuity bytia.

Súčasťou života je neustála premena. Listy na konároch zmenia farbu, spadnú na zem a rozložia sa, aby mohli na jar vyklíčiť nové. Podobne i výhonky zo semienok spevnejú a zmohutnejú, aby jedného dňa nahradili starý, odumierajúci strom. Namiesto strachu z toho, čo príde, nás stromy nabádajú k pochopeniu potreby zmeny a k radosti z jedinečnosti prítomného okamihu. Z odumretých častí vzniká životodárny humus, ten je ako odkaz minulých generácii, tradície a rôznorodosť zvykov našich predkov.

Je čas prípravy, čas rastu, čas zrelosti, čas naplnenia a čas odchodu, smrti, odovzdaním sa, ako dar novému životu.

Žiadne dva stromy nie sú rovnaké. I keď sú si na prvý pohľad podobné, každý z nich charakterizujú jemné rozdiely. A každý z nich je krásny, či zaujímavý iným spôsobom. Medzi stromami nájdeme síce zriedkavo, ale predsa, strom – albín, ktorému chýba chlorofil a je biely. Môže prežiť len tak, že ho celý život dotujú koreňovým systémom iné stromy. Aj stromy cítia spolupatričnosť ako my.

Vetvy sú ako línie ľudského rodu. I napriek tomu, že sú početné, aby prežili, musia zostať v spojení s kmeňom a koreňmi. Iba tak sa zabezpečí, že nové generácie budú prinášať plody, ako tie pred nimi. Najsilnejší a najzdravší je zmiešaný les. Rôzne druhy stromov žijú blízko seba a navzájom sa ovplyvňujú, dopĺňajú, sú súčasťou systému. Pestrosť jedincov v lese a v rodine je dôležitá. Monokultúry sú citlivé a zraniteľnejšie, rýchlo ich napádjú škodcovia.
Umelo vysadený les nazývame produkciou dreva, ktorá má priniesť zisk.
S citom vysadené stromy na relax a regeneráciu nazývame parkom. A hrdí ochrancovia ciest tvoria alej. Stromy, ktoré rodia ovocie, sú sad. Lipky stojace na krížnych cestách sú symbolom.
Tak aj medzi ľuďmi žijú do dnes otroci, bezdomovci, občania, samotári, umelci, géniovia, vodcovia, svätci…

Nesnažme sa nikoho kopírovať, spĺňať očakávania a nebojme sa byť čiernou ovcou rodiny.
Rodostromy nikdy nie sú úplné. Ak nejaký rod skončil, vidíme to tak preto, že sa nepozeráme na ešte väčší strom rodiny všetkých ľudí. Sme vlastne jedna veľká rodina. Možno prestala rásť jedna vetvička, ale celý strom a najmä jeho korene, žijú ďalej pre ďalšie nové výhonky. Áno, staré koreňové systémy prenášajú vodu ešte veľmi dlho po tom, ako strom odumrie alebo ho odpília. Vo Švajčiarsku som nerozumela, prečo nechávajú v lesoch a parkoch hniť korene v zemi. Dozvedela som sa, že to robia pre rýchlejšie obnovenie lesa a pre pomoc novým stromom, práve starými koreňmi, ktoré ostali v zemi. “Držia vodu, držia život.”

Široká kupola z konárov, posiata listami, v nás vyvoláva pocit ochrany, bezpečia a pokoja. Strom stojí pevne i keď sa nad ním blýska a hrmí. Korene nevidíme, ale siahajú veľmi hlboko a rástli dlho. V živote potrebujeme dlhšie pracovať na svojích cieľoch a vďaka základom, uzemneniu, vytrvalosti, môžeme siahať ku hviezdám.

MEDITÁCIA

Ponúka relaxáciu. Sústredenie na dych. Zameranie pozornosti smerom dnu. Vizualizáciu vnútorného priestoru fyzického tela. Rozvíja imagináciu a prežívanie. Spojenie generácii smerom do minulosti a realizáciu túžby po pokračovaní v potomkoch, do budúcnosti.
Liečenie nerovnováhy, alebo prijatie opory pre všetko, čo si klient želá posilniť.
Strom v meditácii je stabillita a sila. Zo slnka získava energiu, z vesmíru duchovnú, mužskú archetypálnu podstatu. Zo zeme čerpá vodu a živiny, materiálnu, ženskú archetypálnu podstatu.
Práve v strome sa obe podstaty spájajú, miešajú a tvoria novú, životaschopnú formu.
Asociácia stromu a života, stromu a človeka, spája klienta s pocitom stability, pokoja, živosti, energie, celkovej rozmanitosti, aj v protikladoch. V meditácii vieme zacieliť výber konkrétnej vlastnosti, ktorú je potrebné podporiť alebo rozvinúť.
Keďže ovládam aj techniky konštelácii, často sa v meditácii spoja zákony z rozostavenia konštelácie a počas meditácie už pracujeme ako v regresnej či rodinnej konštelácii, ak klient vie reagovať a zadal pred meditáciou konkrétnu problémovú oblasť a niečo ho trápi. Vedená meditácia sa môže skončiť hlbinnou prácou na téme kleinta. Ideálna možnosť na uvedomenie si situácie v rodine, práci, vzťahu.

VZŤAHOVÁ TÉMA

Klient vníma seba v partnerstve ako samostatný strom a po chvili aj konkrétneho partnera ako druhý strom. Podľa veľkosti a vzdialenosti asociatívne prenáša na stromy vlastnosti konkrétneho vzťahu, v ktorom sa nachádza a v meditácii pracujeme s vnútornými pocitmi, ktoré sa vyplavujú.
Napojenie oboch stromov na archetypálnu mužskú a ženskú podstatu je obohacujúce, silné, liečivé. Niekedy je vzťah len jeden strom, v ktorom žijú obaja a aj deti, dokonca aj predkovia. Klientovi je jasné, čo vzťah potrebuje, ako mu dodať to, čo chýba. Uvedomuje si z nadhľadu kvalitu vzťahu s inými pármi, inými rodinami stromov a prepája sa s nimi. Stáva sa súčasťou lesa, sebestačného ekosystému. Pociťuje radosť, udržateľnosť, zmysel podstaty celku, nie izolovaného života. Vníma ako vnímali Indiáni svoje životy, ako cítili v srdci prepojenú matku zem a vesmírneho otca. Väčšina klientov plače, otvára sa novej dimenzii vnímania a bytia, bezpodmienečnej láske, ale aj zodpovednosti za svoj život a všetko živé.

TÉMA ZDRAVIA

Klient si predstaví seba ako strom spolu so svojím zdravotným problémom. Napríklad klient riešil v meditácii ekzém a cítil ho na povrchu zelených ihličiek a na kôre celého ihličnatého stromu. V meditácii dýchal, spájal sa s koreňmi v zemi a cez konáre a najmä ihličie, pociťoval spojenie so slnkom a vesmírnym otcom. Chvíľu to trvá, predýchava sa ku konkrétnym zápisom a cez asociáciu stromu sa spája s inými stromami a čerpá pre seba od nich, čo potrebuje, čo mu chýba, púšťa, čo mu škodí. Uvedomuje si svoje miesto a prepojenie s celým lesom, krajinou, kontinentom. Komunikuje, vníma, prejavuje, odpovedá, je súčasťou niečoho veľkého a má uchopený zmysel.

Problém s trávením vnímal iný klinet v drevenej časti, pod kôrou, v kmeni. Rovnakým postupom spozoroval, že pod kôrou má škodcov, parazitov. Zatiaľ to bolo včas, nerozmnožili sa veľmi. Chcel s nimi dohodu, mať ich pod kontrolou. Riešením bol ďateľ. Spolužitie s ním. Ďateľ bol lekár, ktorého bolo treba vyhľadať v reálnom živote. Klient pochopil, že Buscopan z lekárne nestačí na vyliečenie jeho nerovnováhy v bruchu a čakať je hazard. Meditácia mu odhalila, že jeho stav čriev, imunity, naozaj nie je dobrý a musí vyhľadať pomoc. Tieto myšlienky a spojenia nachádza a vyslovuje klient.

Endometriózu zadala na meditáciu klinetka, ktorá mala časté a veľmi silné krvácania mimo menštruačného cyklu. V meditácii vnímala seba ako strom, vŕbu, pri vode, s jemnými konármi tesne nad prúdom vody. Korene mala podmáčané. Cítila obrovský chlad, až zimu, hoci svietilo slnko. V asociácii počas meditácie spojená so stromom a prúdením životnej sily vnímala ako chladná voda odnáša jej silu, odnáša jej vnútorné teplo. Bola osamelá, síce žila, ale bez cieľa a perspektívy vzťahu. Púšťala svoju silu v krvácaní, odovzdávala sa pomalej smrti.
V meditácii požiadala všetky sily prírody, stromy z celého okolia, aby pomohli vŕbe, so studeným prúdom vody, s miestom, kde žila. Spojenie s inými jej prinieslo oživenie a hlavne radosť. V období sucha odovzdávala nahromadenú vodu stromom ďaleko od rieky. Rozprúdila korene, už nestáli nečinné. Pumpovali a ožili, zahriali sa. Sami si viete domyslieť, aká odpoveď z meditácie vyplynula pre klientku v téme endometriózy.
Nenechajme chlad, samotu a smútok oslabiť ženskú silu. Požiadajme o pomoc, spájajme sa a používajme svoje telá. Bezmocnosť a izolácia je tichá smrť. Sme hodné lásky, každá z nás tu má svoje miesto. Táto meditácia bol pre klientku malý krok k otvoreniu sa hlbším odhaleniam v archetypálnej regresnej terapii, pre ktorú sa potom rozhodla.

Prihlásiť sa na
Upozornite ma na
guest
0 komentáre
Inline Feedbacks
View all comments