SKUPINOVÁ ONLINE TERAPIA

SKUPINOVÁ ONLINE TERAPIA - Andrea Stünkel

V terapii, pri štúdiu techník alebo v procese osobného rastu, dosiahneme rýchlejšie pochopenie fungovania zákonov, ktoré sa snažíme osvojiť, ak zažijeme bezpodmienečné prijatie, akceptáciu, zrkadlenie, rezonanciu. To je možné len v skupine, pri sledovaní a zdieľaní procesov.
Preto v určitých intervaloch otváram aj online skupinovú terapiu.

Jej cieľom je vytvoriť bezpečný kruh a podať nástroj, ako pomocnú ruku na zmierenie sa, prijatie kolobehu života. Ponúkam priestor na podporu, rovnocennosť, dôveru a ľudskosť v určitých životných situáciách.

Väčšina mojích klientov žije v zahraničí a teda si cenia možnosť online skupinovej terapie, na konkrétnu tému, v rodnom jazyku, v svojom pohodlí i bezpečí.

Samozrejme skupina má vlastnú tému a musí sa dohodnúť na určitých pravidlách. Medzi ne patrí hlavne kódex mlčanlivosti, diskrétnosti, bezpečia. Platí pravidlo, že všetko, čo sa v kruhu otvorí, pomenuje, prejaví, v kruhu aj skončí, ostane tam “na veky”.

Takáto terapia sa realizuje na dosiahnutie cieľa, želaného stavu. Niekedy je to jedno stretnutie, alebo je počet stretnutí dohodnutý na začiatku, inokedy určuje počet stretnutí záujem, potreba.

Pre viacčlenné konflikty, napríklad rodinné alebo firemné je možné použiť skupinovú online terapiu. Najčastejšie následuje po rozbore úplná systemická konštelácia, alebo použujem len jej časti a minitechniky. V témach opakovaných situácii je vhodná aj skupinová meditácia “STROM ŽIVOTA”.

V situáciách, keď sa udeje nečakaná nehoda alebo nešťastie, je vhodné prejsť spolu udalosť, aby sa uvoľnila pravda, emócie, bolesť, bezmocnosť, hnev a aj láska.

Je neuveriteľné silné, keď sa vylúčenému, alebo šikanovanému členovi pokloní viac ľudí naraz.
Je liečivé, ak sa toho zúčastní aj aktér vylúčenia, ten, kto šikanoval. Aj jemu dáme priestor, aby otvoril svoje pocity krivdy, vysvetlil svoje dôvody a vždy sú to hlboké traumy, ktoré znecitlivejú jeho ľudskosť a dávajú pocit nadradenosti, sily, práva vziať veci do vlastných rúk. Môže sa stať súčasťou kruhu a poprosiť o odpustenie. Spája sa s pokorou a cez precítenú bolesť, odovzdáva svoju vinu bohu. Boh ho nesúdi, boh ponúka bezhraničnú nádej a vieru. Každý vinník, každá obeť, môže začať žiť čistý život. Veľkosť človeka je v jeho schopnosti odpúšťať a dávať novú šancu,
ale v sebaláske.

Skupinová terapia by mala prebehnúť vo všetkých kolektívoch, kde za udiala náhla trragická zmena, trauma, strata, spôsobila sa kolektívna bolesť.

Momentálne nie je aktívna žiadna skupinová terapia.

Ak by ste mali záujem o skupinovú terapiu v konkrétnej téme, prosím napíšte mi, budem evidovať váš záujem a ponúknem tému alebo vás budem informovať o vzniknutí skupiny.

PLÁNOVANÉ TÉMY NA SKUPINOVÉ TERAPIE:

 • SUPERVÍZIA PRE TERAPEUTOV – psychohygiena, podpora a zrkadlenie pre všetkých v pomáhacích profesiách
 • POLYAMORIA – riešenie emocionálnych tém vo vzťahoch polyamorie, prvý a druhý v poradí, zdieľanie bez ubližovania, láska prináša aj bolesť a na dne bolesti je sebaláska, regresná konštelácia vzťahových zapletení z minulosti
 • STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ – pre jednotlivcov, ktorých sa striedavá starostlivosť týka,
  majú s ňou osobnú skúsenosť, chceli by ju zdieľať, alebo by chceli hovoriť o svojích pocitoch a problémoch, ktoré im spôsobuje, tiež profesionálom, ktorí o striedavej starostlivosti rozhodujú alebo sa profesne s ňou stretávajú (učitelia)
 • DÔVERA PO NEVERE – pre všetkých, ktorí sa cítia podvedení, odpustili, ale nezabudli a tiež pre tých, ktorých ťaží vina, tiež pre všetkých žiarlivcov, ktorí nemajú dôvod, ale obávajú sa nevery v partnerstve
 • STARÁM SA O UMIERAJÚCICH – zdieľanie pocitov pri starostlivosti o umierajúcich, či už rodinných príslušníkov alebo klientov
 • HRANICA, AKO DAŤ HRANICE – pre dobrákov, ktorí stále dávajú novú šancu a okolie ich zneužíva, pre všetkých, ktorí prešli vyhorením

SPREVÁDZALA SOM V MINULOSTI SKUPINKY V TÉMACH:

 • TRAUMATICKÝ PÔROD
 • PARTNERSKÝ VZŤAH V TROJICI
 • STRATA ZAMESTNANIA
 • SEXUÁLNE OBŤAŽOVANIE
 • AUTISTICKÉ DIEŤA
 • ZMENA STRATÉGIE FIRMY
 • HIERARCHIA A KOMPETENCIE V RODINNEJ FIRME
 • SEBEVRAŽDA BLÍZKEJ OSOBY
 • SMRŤ DIEŤAŤA
Prihlásiť sa na
Upozornite ma na
guest
0 komentáre
Inline Feedbacks
View all comments