VZDELÁVANIE

VZDELÁVANIE - Regresna Terapia - Andrea Stünkel

INFO O TERMÍNOCH A TÉMACH A FORMÁCH AKCIÍ

Učenie je forma inšpirácie, zdieľanie, zistenie vlastnej jedinečnosti a hlavne zvedomenie schopností, ktoré má každý z nás.

Ak hľadáte certifikované a akreditované kurzy MŠ,
nestrácajte čas, na mojích stránkach ich nenájdete.

Ponúkam zdieľanie môjho prístupu a skúseností,
sama sa neustále učím a rastiem s vami.

ONLINE VÝCVIK
REGRESNÉ KONŠTELÁCIE S FIGÚRKAMI

OTVORENIE NOVÉHO KURZU: 25. mája 2024 pre 8 účastníkov

PREBIEHA v DOHODNUTOM ČASE, 10 LEKCIÍ, AKTÍVNA ÚČASŤ, JE POTREBNÉ ZDIEĽAŤ A OTVÁRAŤ SVOJE VNÚTRO

Online výcvik je ROČNÝ, ucelený, pokračovací výcvik, ktorého zámerom je pochopiť a naučiť sa techniku konštelácii a zároveň porozumieť sebe a svojmu rodu a svojej ceste duše. Po celom výcviku ste schopní samostatne viesť klienta v jeho téme technikou regresného rozostavenia s figúrkami. Spájam techniku regresu a konštelácii.
Lekcie 1 až 6, sú hlavne o konšteláciách s figúrkami a lekcie 7. až 10. sú aj o regresnej terapii.
Nevyžaduje sa znalosť ani jednej techniky, môžete byť úplný začiatočník.

Stretnutia na online kurze sú raz za mesiac. V SOBOTU. Termín je dohodnutý spoločne, na predchádzajúcom kurze.

Kurzy výcviku sú rozdelené na 10 tém, ktoré obsahujú prednášky – teóriu, meditácie a prax:

1. IDENTITA, základná rodina
2. partnerský vzťah a deti, zrkadlenie
3. KORENE, rod, rodová výbava
4. zdravie – hranica, zodpovednosť, správna miera všetkého
5. práca – peniaze – obdobia prijímania a dávania, sebahodnota
6. integrita, dospelosť, pokora – viera smerom dnu, sebaprijatie a sebaláska
7. vnútorný potenciál – cesta duše, rozostavenie prechodových brán
8. pokora – životné poslanie, návrat do sféry srdca, viera smerom von
9. strata – smrť – práca s traumou, kauzalita obeť-vinník
10. zhrnutie – kazuistiky – prax a certifikácia

Cena za celý výcvik je 1000 Eur.
Možnosť platby jednotlivo, pred každým kurzom 100 Eur.
Online výcvik je ukončený skúškou.

Všetci absolventi predchádzajúcich výcvikov majú možnosť zúčastniť sa kurzov jednotlivo,
riešiť a zdieľať, prinášať kazuistiky k témam. Vstup pre absolventov 50 Eur lekcia.

Prihlášky do 19. mája 2024, mailom alebo formulár
Zašlem DOTAZNÍK, ktorý napovie, či máme spoločný zámer 🙂


Rodinné Konštelácie s Figúrkami - Andrea Stünkel

ONLINE
1. a 2. júna 2024
8:00 do 17:30

ZÁKLADY RODINNÝCH KONŠTELÁCII S FIGÚRKAMI
SEBALÁSKA

dvojdňový intenzívny, online, kurz pre všetkých záujemcov o konštelácie a tému:
rodina, počatie, vzťahy, výchova

V priebehu 2 dní sa veľa dozviete o sebe, zmysle života, ceste duše, o vzťahoch a rodine.
Naučíte sa základy konštelačných rozostavení, precítite a prežijete dynamiku rozostavenia, prúdenie pozornosti a lásky v rodine a rode a aký to má účinok na identitu a okolnosti životnej cesty jednotlivca, jeho potenciál.

Osvojíte si pravidlá, zásady a niekoľko nástrojov, ktoré používame v konšteláciach s figúrkami a nielen na stole ale aj v priestore. Kurz je nabitý cvičeniami, uvoľňovaním a najmä dýchaním, od koruny až do koreňov, vlastného rodostromu životov.
Technikou konštelácie s figúrkami sprevádzam klientov už 17 rokov a pozdieľam s vami mnohé kazuistiky z praxe, magické momenty a účinky rozostavení.
Každý účastník kurzu rozostaví niekoľkokrát svoju rodinu a rod v rôznych témach. Zažije rolu klienta i terapeuta. Precíti aké je odovzdať sa a nechať sa viesť v konštelácii a aj aké je prebrať opraty ako terapeut v sprevádzaní klienta. Aby bol terapeut schopný nadhľadu a neutrality, je dôležité, aby bol sám ukotvený v svojom strede, vystretý, uvoľnený a vedomý si svojho miesta v rodine, rode a aj v konštelačnom terapeutickom systéme.

Konštelácie sú názorná, diagnostická a terapeutická technika. Využijete ju v koučingu, párovej terapii, psychoterapii, špeciálnom pedagogicko-psychologickom poradenstve, v komunikácii s ľuďmi. Poslúži aj ako nástroj pri práci s ľuďmi, vo firmách, v osobnom živote. Dodá vám odpovede na vašu identitu a pomôže prejaviť sa v svojom plnom potenciále.

Témy na základné rodinné rozostavenia, ktoré absolvujete a v ktorých budete vedieť sprevádzať po kurze

 • IDENTITA: KTO SOM, AKÝ JE ZMYSEL MÔJHO ŽIVOTA, AKÉ SÚ MOJE DARY-TALENTY, PREČO SA MI NIEČO V ŽIVOTE OPAKUJE, FÓBIE, OBMEDZENIA, STRACHY, SEBAHODNOTA, SEBALÁSKA
 • RODINA: VZŤAH MAMA A OTEC, SÚRODENCI, RODINNÉ TAJOMSTVÁ, DETI, VÝCHOVA
 • PARTNERSKÉ VZŤAHY: NESCHOPNOSŤ NADVIAZAŤ VZŤAH ALEBO SI HO UDRŽAŤ,
  ZÁMENA RÔL VO VZŤAHU, VEKOVÝ ROZDIEL, NEVERA, ŹIARLIVOSŤ, ZASAHOVANIE RODIČOV DO VZŤAHU, PRENOS MODELOV Z PÔODNÝCH RODÍN, AGRESIVITA, PONIŽOVANIE, NEZÁUJEM, ÚNIK ZO VZŤAHU, ZÁVISLOSŤ VO VZŤAHU, SEXUALITA

Počet miest na kurz je obemdzený. Vyžaduje sa aktívna účasť, otváranei vlastných tém a stavanie svojích konštelácii na témy identity, cesty duše, vzťahov a rodiny.
Na kurz sa vzťahuje etický kódex mlčanlivosti a ochrana súkromia všetkých účastníkov. Vytvoríme bezpečný kruh. Nahrávať zvuk ani videá nie je možné.
Súčasťou kurzu sú skriptá, ktoré dostanete v prvý deň kurzu.

CENA: 180 Eur
pre absolventov predchádzajúcich online kurzov konštelácii zľava na 100 Eur alebo 60 Eur za 1deň

Prihlášky do 25. mája 2024 formulár


Online Konštelácie s Figúrkami - Andrea Stünkel

ONLINE 8. júna 2024
vedená meditácia STROM ŽIVOTA v skupine
8:00 do 16:30
pauza na obed 11:30 – 12:00

Ak niekoho trápia témy nefunkčných vzťahov, zdravia, práce, naplnenia, poukazuje to na nerovnováhu v prúdení enrgie, pozornosti a lásky. Zároveň to poukazuje na tému HRANICE, ktorá bola často prekračovaná v nejakej oblasti, možno dlhodobo, hlbšie v rode. A dianie cez telo ukazuje následky a zastaví človeka v nerovnováhe, v plytvaní životnou silou, sebapoškodzovaní, v chorom postoji, myslení a správaní. Ak ideme v živote, vo vzťahoch alebo v kariére, nesprávnym smerom, úporne sa snažíme zarobiť alebo niekomu niečo dokázať alebo získať uznanie, prijatie, je choroba možnosťou na zmenu, na výhybku, na stretnutie s bezpodmienečným prijatím, na prijatie pomoci. Stagnácia, problém, choroba je vždy náš učiteľ. Doprajú nám čas, kedy sa zastavíme a spájame so sebou a svojím vnútorným svetom, sprievodcom, dušou i predkami. Ututlaná, nespracovaná trauma v rode, mohla byť hnacou sebazničujúcej sily a je prenášaná niekoľko generácii v rodovej línii.

Cena kurzu: 85 Eur, najneskôr do 31. mája 2024 úhrada SEPA na účet

 • Spojíte sa cez dych a vedomé dýchanie s telom. Rozprúdite energiu v tele a zistíte svoje limity, ako na tom ste v jednotlivých témach.
 • Zažijete meditáciu postavenú na poznatkoch konštelácii. Spojíte sa s predkami v koreňoch svojho rodostromu a rozprúdite enrgiu života, prijatia, hojnosti a lásky pre potomkov, v korune. Znovu rozprúdite energiu cez telo v pohybe a precítite zmeny po meditácii.
 • Naučíte sa sprevádzať samú seba v meditácii a dozviete sa základné princípy konštelácii v téme rodiny a rodu, cez vnútorné bytosti.
 • Dozviete sa veľa o sebe, svojej rodine, rode. Bude priestor zdieľať v skupine a zažiť zrkadlenie, rezonanciu a skupinovú dynamiku. Je liečivá a okamžitá.
 • Podmienkou je dobré pripojenie na internet a pripravenosť zdieľať svoje osobné témy v bezpečnom kruhu v online skupinke.
 • Prihlášky a podrobnosti formulár.
 • Počet miest je obmedzený.

TÉMY VHODNÉ NA MEDITÁCIU STROM ŽIVOTA:
zdravie: chronické a dedičné choroby, akútna bolesť tela a duše, snaha o počatie dieťatka, únava a vyčerpanie, vyhorenie, alergie a intolerancie
vzťahy: nefunkčný, vyhorený vzťah, neschopnosť nadviazať alebo udržať vzťah, nerovný vzťah,
vnútorný potenciál, naplnenie a sebapoznanie


Online kurz SEBALÁSKA - Andrea Stünkel

ONLINE VEČERNÉ PREDNÁŠKY
od 17:15 do 19:00

Od apríla 2024 ponúkam opäť večerné, aktívne prednášky na konkrétne témy. Po prednáške je priestor na zdieľanie, voľnú diskusiu, kladenie otázok.
Vstup cez ZOOM. Podmienka je dobrý internet.
Cena: 17 Eur / uhradenie je vstupenka.
Viac info mailom, formulár.

 • SEBALÁSKA, keď nepoznáme hranice, snažíme sa zaslúžiť si uznanie, prijatie, pokoj, poviem ako prebieha terapia v konkrétnych prípadoch a zažujete krátke cvičenia
 • VZŤAHY a PUTÁ, nekonečné variácie vzťahovej hojdačky, vzťahy sú rovnocenné alebo závislé, láska alebo dohoda, nič medzi tým, len výhovorky
 • POSLANIE a NAPLNENIE, keď neustále hľadáme a snívame ale nevieme realizovať, keď kopírujeme a netvoríme svoj život, príklady z parxe
 • ZDRAVIE, prečo vznikajú choroby, čo potrebujú nielen deti, aby boli zdravé
 • VÝCHOVA a VZDELÁVANIE pre starostlivých rodičov, ktorí majú túžbu dozvedieť sa viac o motivácii, hodnotení, hranici a slobode vo výchove ale aj v živote a potrebujú oporu, orientačný bod, pochopenie lekcií, ktoré im deti umožňujú


LIVE KURZ REGRESNÉ KONŠTELÁCIE S FIGÚRKAMI - Andrea Stünkel

LIVE REGRESNÉ KONŠTELÁCIE S FIGÚRKAMI
od 28. augusta do 1. septembra 2024

INTENZÍVNY KURZ, OBSAHUJE PREDNÁŠKY, CVIČENIA, PRÁCU S TELOM, PRAX ROZOSTAVENÍ
5 DNÍ NABITÝCH SEBAPOZNANÍM, ZDIEĽANÍM A TECHNIKAMI AKO S EMÓCIAMI PRACOVAŤ

Jedinečné prepojenie techník regresnej terapie a konštelácii s figúrkami znamená terapiu zameranú na liečenie, harmonizovanie rodov, ukončovanie karmických uzlov a spoznanie cesty duše. INTENZÍVNY KURZ, plný človečiny, je zameraný na sebapoznanie a sebaprijatie a získanie poznatkov a skúseností v sprevádzaní klientov v témach: vzťah, rodina, rod, sebaprijatie, sebahodnota, výchova, perspektíva.
Výcvik je určený aj úplným ZAČIATOČNÍKOM v technikách regresná terapia i konštelácie, absolvovanie niektorej techniky je výhoda, nie je podmienka.

Cvičenia, debaty, zdieľanie, veľa ukážok rozostavení, teória a následna prax.
Po kurze budete vedieť klientov sprevádzať technikou rozostavení na zadané témy.
Absolventom vždy ponúkam online konzultácie, rozbory kazuistík, oporu v samostatnej práci.

Cena kurzu: 460 Eur
V cene nie je ubytovanie ani strava.
Počet miest je obmedzený.
Uzávierka prihlášok do konca júla 2024 , je potrebné vyplniť DOTAZNÍK.
Viac informácii mailom, formulár.

Prihlásiť sa na
Upozornite ma na
guest
0 komentáre
Inline Feedbacks
View all comments